סלי הרמה – 32 NRG

סלי הרמה ידניים וסלי הרמה חשמליים הינם במות קטנות וקלות המתאימות לאדם אחד, הבמות מיועדות לעבודה בתוך מבנים ובמקומות קטנים, צרים

וצפופים. לבמות משקל עצמי נמוך, הבמות בעלות פריסת מייצבים ידנית.

 

12 מטר גובה עבודה
10 מטר גובה משטח
2 מטר גובה מכונס
מטר 1.42 אורך כללי
מטר 0.85 רוחב כללי
מטר 0.60X0.66 משטח פנימי
ג”ק 125 עומס מירבי
ג”ק 445 משקל עצמי

*גובה עבודה מחושב לפי גובה עבודה מקסימלי של הבמה בתוספת 2 מטר לאדם.

Call Now Button