במת תורן – 460AJ

במת הרמה עם זרוע טלסקופית ישרה. מתאימה לעבודה בגובה בנגישות אופקית, מספקת

גישה קלה ותמרון נוח למקומות מורכבים. מיועדת לעבודה בתנאי שטח ובעלת עבירות גבוהה.

מונעת בדיזל הנעה והיגוי ע”י ארבעת הגלגלים 4X4

AJ460 דגם
‘מ 16.02 גובה עבודה
‘מ 14.02 גובה משטח מורם
‘מ 2.41 גובה מכונס
‘מ12.34 נגישות אופקית
‘מ 8.84 אורך כללי
‘מ2.31 רוחב כללי
1.83×0.76 ‘מ מידות סל
ג”ק 227 עומס מירבי
ש”קמ 7.2 מהירות נסיעה
360° צידוד סיבובי
180° צידוד סל
‘מ 5 רדיוס סיבוב חיצוני
‘מ 2.01 רדיוס סיבוב פנימי
‘מ 0.32 גובה גחון הבמה
‘מ 2.34 מרחק בין סרנים
שחורים סוג גלגלים
ג”ק 7,850 משקל עצמי

 

*גובה עבודה מחושב לפי גובה עבודה מקסימלי של הבמה בתוספת 2 מטר

לאדם.

Call Now Button