במות מספריים דיזל – 260 MRT

במות הרמה מספריים דיזל בעלות יכולת עבודה בתנאי שטח משופעים, משטחי אדמה וכורכר. לבמות הנעה ,4X4 מייצבים, משטחי עבודה נפתחים, עומסי משקל

גבוהים המאפשרים עבודה של שני אנשי צוות וציוד.

 

מטר 9.92 גובה עבודה
מטר 7.92 גובה משטח
מטר 1.26 גובה מכונס
מטר 2.38 גובה מכונס – סל מורם
מטר 1.57 גובה מכונס – סל מקופל
מטר 2.67 אורך כללי
מטר 1.57 רוחב כללי
מטר 2.59X1.55 משטח פנימי
מטר 1.22 משטח הארכה
ג”ק 570 עומס מירבי
3 מעלות עבודה בשיפוע
ג”ק 3,560 משקל עצמי

*גובה עבודה מחושב לפי גובה עבודה מקסימלי של הבמה בתוספת 2 מטר לאדם.

Call Now Button