במות זרוע טלסקופיות חשמליות – 12 HR

במות הרמה זרוע חשמליות בעלות נגישות אופקית רחבה למקומות סבוכים ותמרון בעזרת זרוע טלסקופית מפרקית, הבמה מתאימה לעבודה במקומות

סגורים ומפולסים.

 

מטר 12.2 גובה עבודה
מטר 10.2 גובה משטח
1.9 מטר גובה מכונס
1.9 מטר גובה מפרק
6.2 מטר נגישות אופקית
4.1 מטר אורך כללי
1.8 מטר רוחב כללי
ג”ק 0.75X0.9 מידות סל
ג”ק 200 עומס מירבי
14 מעלות עבודה בשיפוע
350 מעלות צידוד סיבובי
180 מעלות צידוד סל
ג”ק 3,100 משקל עצמי

*גובה עבודה מחושב לפי גובה עבודה מקסימלי של הבמה בתוספת 2 מטר לאדם.

Call Now Button