במות זרוע טלסקופיות דיזל – 600 AJ

במות הרמה זרוע דיזל בעלות נגישות למקומות סבוכים ותמרון בעזרת זרוע טלסקופית מפרקית, לבמה יכולת עבודה בתנאי שטח משופעים, משטחי אדמה

וכורכר, לבמה הנעה .4X4

מטר 20.46 גובה עבודה
מטר 18.46 גובה משטח
מטר 2.56 גובה מכונס
מטר 8.10 גובה מפרק
מטר 11.81 נגישות אופקית
מטר 8.82 אורך כללי
מטר 2.49 רוחב כללי
ג”ק 1.83X0.76 מידות סל
ג”ק 230 עומס מירבי
3 מעלות עבודה בשיפוע
360 מעלות צידוד סיבובי
180 מעלות צידוד סל
ג”ק 10,830 משקל עצמי

*גובה עבודה מחושב לפי גובה עבודה מקסימלי של הבמה בתוספת 2 מטר לאדם.

Call Now Button